قبرستان دستگاه برگزاری انتخابات ستاد انتخابات

قبرستان: دستگاه برگزاری انتخابات ستاد انتخابات انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 96 حوزه های اجرایی فرماندار قوچان

گت بلاگز اخبار اجتماعی 30 درصد جوانان شش کلانشهر «زندگی مجردی» دارند

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با استناد بر آمارهای سال گذشته گفت: 30 درصد از جوانان شش کلانشهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز

30 درصد جوانان شش کلانشهر «زندگی مجردی» دارند

30 درصد جوانان شش کلانشهر «زندگی مجردی» دارند

عبارات مهم : ایران

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با استناد بر آمارهای سال گذشته گفت: 30 درصد از جوانان شش کلانشهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز زندگی مجردی دارند؛ این در حالیست که خانواده رکن اصلی، سازنده فرد و شخصیت و هویت کل جامعه به شمار می رود.

به گزارش ایسنا، علی اشرف نظری در نشست «سبک زندگی؛ بررسی تغییرات، روندهای فعلی و آتی» با اشاره به افول مفهوم سنتی خانواده و ظهور خوابگاه های مدرن افزود: امروزه دیگر بحث خانواده گسترده مطرح نیست. شاهد خانواده های بحران زده ای هستیم که به سراغ ازدواج سفید یا پدیده های عجیبی مانند مراسم خوش حالی طلاق می روند.

30 درصد جوانان شش کلانشهر «زندگی مجردی» دارند

وی با بیان اینکه 30 درصد از جوانان شش کلانشهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز زندگی مجردی دارند اظهار کرد: همچنین شاهد خانواده هایی از جمله خانواده های رنگین کمانی، تک والدی، ارتباطات بدون ازدواج و سیطره الگوهای خود محور و سودجویانه در حوزه روابط اجتماعی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه سبک زندگی باید به مثابه امر هویتی در نظر گرفته شود و فرای رویکردهای سطحی به آن توجه کرد اضافه کرد: سبک زندگی معمولا در شکاف های زندگی اجتماعی نوپدید مطرح می شود، آیا که شکاف های اجتماعی نوپدید نمونه و نمادی از روابط اجتماعی و سیاسی تازه هستند و در جامعه ای با تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده و سریع ظهور می یابد.

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با استناد بر آمارهای سال گذشته گفت: 30 درصد از جوانان شش کلانشهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اینکه سبک زندگی، کارگزارانی غیر اقتصادی و از طبقه میانگین و بالاتر دارد اظهار کرد: اقشاری مانند جوانان، زنان، طبقه میانگین جدید، بازارهای نوظهور، بنگاه های تولیدی، رسانه های دانشگاهیان و اصحاب فرهنگ و … درگیر این مفهوم هستند.

اشرف نظری با انتقاد از اینکه معمولا بحث فرار نخبگان از کشور تنها در ارتباط با خروج فیزیکی آنها از مرزها تعبیر می شود تصریح کرد: بحث دیگری که وجود دارد این است که اگر افرادی که کشور را ترک می کنند در کشور عزیزمان ایران بمانند ولی در هستی شناسی ارزش پیوندی با هستی شناسی ایرانی اسلامی وجود نداشته باشد چه روی خواهد داد؟ آیا اگر فردی از کشور خارج نشود ولی هویت غیر ایرانی داشته باشد می توان گفت که فرار مغزها کم کردن یافته است؟.

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه خانواده را رکن مهم سازنده فرد و شخصیت و هویت کل جامعه دانست و ادامه داد: خانواده هسته مهم ساخت اجتماعی و بنیان نخستین هویت ملی است.

30 درصد جوانان شش کلانشهر «زندگی مجردی» دارند

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر با سیطره الگوهای خود محور، نگاه ابزاری وارد خانواده ها شده است است یعنی ارتباطات اثرگذار و معنادار، روابط سنتی خویشاوندی و درک حضور دیگران تضعیف شده است و مصادیقی همچون استفاده بیش از حد افراد از اینترنت و گوشی های هوشمند جایگزین آن شده است است.

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه به خطر بالای رشد طلاق در چهار سال اول زندگی اشاره کرد و ادامه داد: زیاد کردن قیمت طلاق، اوج رفتن میزان خودکشی و ابراز خشونت، پیری و کم کردن جمعیت تنها بخشی از مشکلاتی هستند که در حال حاضر با آنها روبرو هستیم.

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران با استناد بر آمارهای سال گذشته گفت: 30 درصد از جوانان شش کلانشهر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز

اشرف نظری در ادامه تعداد کل خانوارهای خودسرپرست را بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر در سال 90 دانست و ادامه داد: باید توصیف دقیقی از شاخص دوام زندگی و درک تغییرات این شاخص در طول وقت صورت بگیرد. کشور عزیزمان ایران و سه کشور مهم اروپا تفاوت چندان معنی داری در میزان طلاق با یکدیگر ندارند و خانواده های ایرانی نیز همانند خانواده های اروپایی در معرض فروپاشی است.

وی ثبت ساعتی 15 واقعه طلاق در سال 93 در کشور را دلواپس کننده دانست و ادامه داد: 80 درصد از مطلقه های کشور کمتر از 30 سال سن دارند که این مسئله تهدیدی جهت سلامت اجتماعی جامعه هست. همچنین طلاق عاطفی یعنی زندگی کردن زوجین با هم به دلایل خانوادگی مانند نگهداری از فرزندان یا شماتت والدین و خویشاوندان از آسیبهای دیگر است.

30 درصد جوانان شش کلانشهر «زندگی مجردی» دارند

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در ادامه اوج رفتن میزان خودکشی را نشانه بحرانی دیگری در ساخت خانواده ایرانی دانست و ادامه داد: در سال 1394، 4020 نفر خودکشی کرده اند که بیشترین این موارد در گروه سنی 18 تا 24 سال یعنی 28.2 درصد از کل موارد خودکشی هستند.

اشرف نظری با اشاره به بحران ادراکی هویتی در پدیده ای مانند مراسم خوش حالی طلاق تصریح کرد: امروزه زمینه های سنتی هویت و فقدان راه حل های کاربردی جهت پر کردن این خلاء پرسشها زیادی را فراهم آورده هست. در کشورهای دیگر که کلیسا نسبت به این مسئله ممنوعیت قائل شده است هست، برگزاری این مراسم خوش حالی به نوعی نشانه بی توجهی به مذهب کاتولیک تلقی می شود ولی این مسئله در کشور عزیزمان ایران با زمینه فرهنگی – اسلامی بی معناست.

مقام اول کشور عزیزمان ایران در انجام عمل های زیبایی

رتبه سوم کشور عزیزمان ایران از نظر رشد مصرف لوازم آرایشی در دنیا

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر مصرف گرایی با شدت بسیاری در کشور عزیزمان ایران رشد یافته هست. به طوریکه حدود 74 شبکه در سطح جهانی مخصوص تبلیغات مد، لباس و لوازم آرایش هست. از سوی دیگر کشور عزیزمان ایران مقام اول را در انجام عمل های قشنگی دارد. همچنین خانواده ایرانی از نظر رشد مصرف لوازم آرایشی صاحب رتبه سوم در سطح دنیا هست. این در حالیست که رتبه کشور عزیزمان ایران از لحاظ مصرف لوازم بهداشتی و آرایشی در خاورمیانه، دوم و هفتمین کشور رکورددار دنیا در این رابطه ست.

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در آخر با اشاره به اینکه امروزه بحث خانواده بحثی اساسی در حوزه سیاستگذاری ملی است اظهار کرد: در کشورهایی مانند دانمارک کارهایی جدی در این زمینه انجام شده است است و مورد نیاز است تا توصیه های سیاستی، حمایت مالی جهت خانواده ها، مشمول بر کمک هزینه، معافیت های مالیاتی، مزایای مرخصی جهت والدین شاغل نظیر مرخصی زایمان، خدمات مواظبت و نگهداری از کودکان و … پیشنهاد داده شود.

واژه های کلیدی: ایران | زندگی | سیاسی | ایرانی | دانشگاه | خانواده | دانشگاه | سبک زندگی | روابط اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog